Czy młodzi ludzie wiedzą, że płacą podatki?

Od lat powtarzane są stereotypy, zgodnie z którymi młodzi ludzie kończący szkoły znają dokładnie budowę przysłowiowego pantofelka, a nie zyskują podczas lat swojej edukacji podstawowej wiedzy dotyczącej praktycznych umiejętności życia codziennego. Jedną z nich jest umiejętność płacenia podatków, wypełniania deklaracji podatkowych, aplikowania do pierwszej pracy, korzystania z usług finansowych czy nawet samej świadomości, że państwo nie posiada swoich pieniędzy, ponieważ to właśnie obywatele, podatnicy wpłacają pieniądze do budżetu. Wszystkie te kwestie zostały poruszone i wytłumaczone w przyjazny sposób w podręczniku do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era “Krok w przedsiębiorczość”, której autorami są Zbigniew Makieła i Tomasz Rachwał. 

Przedsiębiorczość czyli co?

Przedsiębiorczość jest to zestaw cech, zachowań, czy nabytych umiejętności, które pozwalają na działanie zmierzające na zapewnienia efektywnej i racjonalnej ekonomicznie alokacji posiadanych przez daną jednostkę zasobów. Bardzo często ta cecha przypisywana jest przedsiębiorcom. W podręczniku do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era “Krok w przedsiębiorczość (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl)” jeden z rozdziałów został poświęcony działalności gospodarczej. Autorzy Zbigniew Makieła i Tomasz Rachwał zwrócili uwagę na formy prawno-organizacyjne, tak aby dać przyszłym młodym przedsiębiorcom punkt oparcia i wskazówkę przy dalszym poszukiwaniu wymarzonej drogi zawodowej. Dodatkowo skupiono się na analizie otoczenia, aspekcie marketingowym oraz tak ważnej we współczesnym świecie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak zanim dojdziemy do przedsiębiorstwa, w podręczniku “Krok w przedsiębiorczość” opisano kwestie związane z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej, wyjaśniono podstawowe pojęcia jak popyt, podaż i cena, mechanizmy rządzące rynkiem pieniądza oraz rolą banków centralnych. Ponadto, opisano kwestie związane z cechami odprowadzanych podatków, charakterystyką ubezpieczeń oraz szeroko pojętym rynkiem pracy.